Teknisk illustration

Tekniska illustrationer och animationer, sprängskisser och genomskärningar. Genom bild eller animation gestaltar och/eller förklarar vi information som kan vara svår att förstå utan visuell återkoppling.

För fler exempel, se *Illustration Grand Portfolio